U staat op het punt om de website van de vennootschap Gedeon Richter Benelux te verlaten

De vennootschap Gedeon Richter Benelux wijst elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid af voor de informatie of het materiaal op de website waarop u via deze link zal terechtkomen, alsook de websites waarnaar ze verwijzen. Het plaatsen van een link naar deze websites houdt geenszins in dat de vennootschap Gedeon Richter Benelux de producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt die worden aangeboden of vermeld op deze websites of de websites waarnaar ze verwijzen.
Daarenboven beoordeelt de vennootschap Gedeon Richter Benelux impliciet noch expliciet de nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op deze websites wordt vermeld.

blijven op www.tismijnkeuze.be